WLP

Nieuwsbrief WLP 02
*|MC:SUBJECT|*


Nieuwsbrief Werkend Leren in de Procestechniek

Zo’n 10 jaar geleden gestart als project, heeft WLP zich het laatste jaar ontwikkeld tot een Coöperatie. De vernieuwde organisatie staat nu en we gaan volle kracht vooruit. 
Met de nieuwsbrieven gaan we met de leden van WLP ontwikkelingen delen; waar wordt aan gewerkt, wat is gereed of op komst, wat speelt er bij onze leden, met wie werken we samen en wat staat er op de agenda.

 1. Activiteiten WLP/Nieuwe leermiddelen
 2. Nieuws van onze leden
 3. Partner in the picture
 4. Even voorstellen
 5. Agenda

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Coöperatie Werkend Leren in de Procestechniek (WLP). Heb je iets interessants te delen voor de rubriek “Nieuws van onze leden” of feedback voor ons dan horen wij dit graag! carla.schrooyen@wlp.nu

1. Activiteiten WLP/Nieuwe leermiddelen

Innovatie: Digitaal platform van WLP 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een belangrijke innovatie voor WLP; de realisatie van een eigen digitaal platform! 

Wat is het?
Het platform is een online systeem met twee belangrijke hoofdfunctionaliteiten:

 1. Een bibliotheek (Content Management Systeem) voor het vinden, gebruiken, delen en verbeteren van digitale leermaterialen voor opleidingen in de procestechniek. Denk hierbij aan praktijkopdrachten, projecten, digitale lessen, theorietoetsen, praktijkchecks, vaardigheden, video, animatie, enz. Het systeem biedt daarmee ook een directe koppeling met Remindo toetsing, waardoor alle beschikbare theorietoetsen snel gevonden en gebruikt kunnen worden. De bibliotheek wordt gevuld vanuit verschillende bronnen: Materiaal van WLP, gedeeld materiaal van ROC’s (al dan niet met ondersteuning van WLP) en materiaal van externe leveranciers.
   
 2. Een leermanagementsysteem (LMS) voor een volledige ondersteuning van het digitaal leren. Docenten kunnen opdrachten, toetsen enz. klaar zetten voor studenten, studenten kunnen digitaal aan de slag met uitwerken, reflecteren, feedback vragen en beoordelen. NB: Het wel of niet gebruiken van het LMS is geheel vrij te bepalen.

Wat is het niet?
Het platform is geen vastomlijnde leermethode die voorschrijft hoe een opleiding vormgegeven en uitgevoerd moet worden. Elk ROC is er vrij in te bepalen welke functionaliteiten en leermaterialen gebruikt worden. 

Wat biedt het systeem nog meer?
Het platform biedt naast een gedeelde ‘WLP omgeving’ ook standaard ruimte voor een eigen ‘ROC omgeving’, waarin het ROC haar eigen materiaal kan inrichten en beheren. Bovendien is elk ROC vrij in de wijze waarop er gewerkt wordt met de leermaterialen: 

 • direct gebruik van leermateriaal via het LMS;
 • gebruik maken van het leermateriaal door een directe koppeling met een eigen LMS;
 • werken met ‘hardcopy’ van het leermateriaal door middel van print. WLP biedt hiervoor straks een volledige printservice, daarnaast is het downloaden als Pdf-document uiteraard ook mogelijk.

En niet onbelangrijk: alle leermaterialen worden beschikbaar gesteld in de eigen huisstijl van de opleiding. 

Waar staan we nu?
Het platform is inmiddels actief en ingericht met een uitgebreide onderwerpenlijst en specifieke filtermogelijkheden (op basis van metadatering). Gezien de vraag vanuit de leden, is er gestart met het beschikbaar maken van leermaterialen voor de BOL-4. Er worden nieuwe praktijkopdrachten ontwikkeld (kerntaak 2 en 3) en bestaande WLP-leermaterialen worden gescreend en geactualiseerd. De niveau 2 en 3 opleidingen volgen daarna. 
Het Da Vinci College, Noorderpoort, Techniekcollege Zuid-Limburg, en het Markiezaat College zijn als klankbordgroep betrokken bij de ontwikkeling van het platform en de feedback op nieuwe BOL-4 materialen. Het Markiezaat College wil daarnaast graag in september starten met een pilot rondom het gebruik van het platform als leermanagementsysteem.
Voor WLP-leden is het belangrijk dat de bibliotheek snel en voldoende gevuld wordt met kwalitatief goede leermaterialen. WLP zal de leden daarom actief gaan benaderen voor het delen van mooi en actueel leermateriaal. Kortom, doe mee!

Heb je vragen over het digitaal platform? Neem dan contact op met Cris van der Weele: cris.vanderweele@wlp.nu

Pilot platform met Markiezaat College
Het Markiezaat College start in september met een pilot rondom het gebruik van het platform als leermanagementsysteem. De school start met leerjaar 1 van de BOL-opleidingen niveau 2-3-4. Een belangrijke overweging was de flexibilisering van onderwijs: studenten gaan van BOL naar BBL en omgekeerd.
Naast de WLP leermiddelen zullen op termijn ook producten van bedrijven worden toegevoegd. De implementatie van de opleidingen wordt technisch ondersteund door Paragin. WLP volgt de pilot tot de zomer van 2019!

Keuzedelen: nieuw en in ontwikkeling
Naast de advies-keuzedelen ontwikkelt WLP samen met scholen leermiddelen voor de branche keuzedelen. Nieuwe keuzedelen die in samenwerking met ROC van Twente zijn ontwikkeld, zijn: ‘Lean en creatief’ inclusief mooi docentenmateriaal en ‘Basis textiel voor operators’ met e-learning als theoriebron. Check het inlogdeel voor inzage in deze keuzedelen.

Na de zomer wordt met een WLP ontwikkelaar gestart met leermateriaal behorend bij het keuzedeel K0087 ‘Praktijkopleider’. Dit keuzedeel is ingediend door twee scholen, ROC van Twente en Summa College. Tip: Dien zelf met een partner school ook een vraag in voor een keuzedeel dat gewenst is voor je school of regio!
Voor het actuele aanbod van keuzedelen gereed en in ontwikkeling, zie https://wlp.nu/opleidingen-trainingen, WLP Keuzedelen.

2. Nieuws van onze leden

In deze rubriek waarin we nieuws uit de verschillende ROC’s met elkaar willen delen. Graag jullie input hiervoor mailen aan: carla.schrooyen@wlp.nu

Het RIF project ‘Tech2Create’ van het Techniekcollege Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg werken twee ROC’s Leeuwenborgh en het Arcus College gezamenlijk aan het ontwikkelen van duurzaam beroepsonderwijs in de Techniek. Grote partners in dit traject zijn VDL-Nedcar en Chemelot. Verder zijn er diverse grote en minder grote bedrijven in de proces- en maakindustrie betrokken.

Binnen de bedrijfsopleidingen van het Techniekcollege wordt hard gewerkt aan Integrale Beroepsopdrachten (IBO’s).

Het onderwijs wordt vormgegeven door middel van deze IBO’s. Zij vormen de leerlijn voor bijvoorbeeld een periode van 8-10 weken. In die weken wordt aan de hand van leeropdrachten theorie aangeboden (flankerend onderwijs). Dit gebeurt ‘Just in time en Just enough’. Ook de algemeen vormende onderdelen van het curriculum worden steeds meer beroepsgericht ingevuld. Denk daarbij aan Taal, LB en Rekenen. Door middel van de didactische visie op ‘Activerend Begeleiden’ helpen we de student om zijn leerontwikkeling te borgen.
 
De IBO’s komen tot stand in overleg met het regionale bedrijfsleven en worden 2x per jaar besproken.  Waar nodig worden verdere verbeteringen aangebracht. Het curriculum is grotendeels gedigitaliseerd in Office 365. Verder wordt er geëxperimenteerd met Big Data, serious gaming en diverse apps die docenten kunnen helpen bij het uitvoeren van het onderwijs. Om efficiënt met reistijd, beschikbaarheid en planning om te gaan is ook gestart met een experiment rondom afstand-leren. Voor meer informatie: bhavenaar@arcuscollege.nl

Voor alle ROC’s en hun relaties/bedrijven!

Stuur door naar je collega’s en relaties en schrijf je hier in.

3. Partner in the picture

Tutorial Opleidingen & Advies BV, e-learning Oper@tor

Tutorial is specialist op het gebied van Techniek en Veiligheid. Wij ontwikkelden de afgelopen jaren e-learningmodules op maat voor verschillende bedrijven in onder meer de procesindustrie en de productie-industrie, gericht op specifieke productieprocessen en machines.

E-learning mbo operator
Sinds een aantal jaren ontwikkelt Tutorial volledig nieuw lesmateriaal voor operators, zoals e-learning voor de theorie van de WLP-opleidingen procesoperator A en mechanisch operator A. Wij bieden e-learningmodules die passen bij het kwalificatiedossier en die bovendien aansluiten op de werkmappen (praktijkchecks) van WLP. Onze e-learning bevat de benodigde theorie, heel veel oefenstof en eigen toetsen. Sinds dit voorjaar zijn onze modules ook te bestellen via de bestelsite van WLP.
Steeds meer scholen ontdekken de voordelen van onze e-learningmodules in combinatie met de geprinte theorieboekjes die we aanbieden. Bij de ontwikkeling van onze digitale content werken we nauw samen met docenten in het mbo.
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Robert van Overbeek: r.overbeek@tutorial.nl of neem een kijkje in de digitale leeromgeving voor operators: www.operatoropleiding.nl 
Wij bekijken graag samen met u hoe onze leermiddelen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van uw opleiding en hoe u e-learning effectief en laagdrempelig inzet tijdens uw lessen!

Over Tutorial Opleidingen & Advies BV
Wij verzorgen veiligheidsopleidingen (VCA, BHV, Heftruck, Veilig Hijsen en NEN-trainingen), ontwikkelen lesmateriaal en begeleiden bedrijven bij ISO- en VCA-certificering. Veel ROC’s kennen ons van onze lesmaterialen VCA, het lespakket Veilig op Stage! en de officiële VCA-examens (via STE Examenbureau).

4. Even voorstellen

In de vaste rubriek ‘Even voorstellen’ willen we u elke keer nader kennis laten maken met een persoon die actief betrokken is bij WLP. Deze keer stellen we u graag voor aan ons nieuwe bestuurslid.
 


Naam: Veronique van de Reijt 48 jaar, getrouwd met Rob 
3 kinderen: Yana (21), Douwe (17) en Tibo (15). Woont in Halsteren (gemeente Bergen op Zoom).

Functie/rol binnen WLP: Bestuurslid WLP

Waarom WLP?: Vanuit inhoudelijke en onderwijskundige expertise een bijdrage leveren aan goed onderwijs voor de procesindustrie.

En dat binnen WLP, waar vanuit een gezamenlijke visie en ambitie onderwijs wordt ontwikkeld door en voor mbo-scholen.
 


Vanaf april 2018 is het WLP bestuur versterkt met een nieuw bestuurslid. Veronique van de Reijt is directeur Techniek bij Scalda in Zeeland, waaronder ook het College voor Maintenance en Procestechniek. 
Ze is in 1993 afgestudeerd als scheikundig technoloog aan de TU Delft en vervolgens als 1e graads docent scheikunde aan de slag gegaan in het voorgezet onderwijs en mbo (o.a. operators B en C opgeleid voor de procesindustrie). Vanaf 2003 was ze werkzaam bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, eerst als lerarenopleider exacte vakken en later als teamleider en adjunct-directeur. In 2015 heeft ze de overstap gemaakt naar het mbo-onderwijs. 

Contactinformatie: E: vvandereijt@scalda.nl M: 06-12681844.

5. Agenda & Terugblik

 • Relatiedag 5 oktober te Rijen: Save the Date!
 • Algemene Ledenvergadering: 16 november 2018 te Woerden (Let op, datum is gewijzigd!)
 • Werkgroep Evaluatie niv. 2-3 BBL opleidingen: 21 september 2018
 • Werkgroep BOL 4 + Digitaal platform: nog te plannen in najaar 2018
   

Geslaagde docentendag 15 juni 2018 te Woerden
Ondanks de drukke periode van het jaar, bezochten maar liefst 13 ROC’s en bijna 50 docenten/managers de WLP docentendag. Een boeiende en gevarieerde (professionaliserings)dag waarbij volop nieuwe kennis en energie werd opgedaan. Binnen en buiten in ’t zonnetje was ruim de tijd om te netwerken en te lunchen. De dag werd mooi afgesloten door enkele waardevolle experts van WLP ook eens goed in ’t zonnetje te zetten! Informatie over de dag wordt toegezonden of is op te vragen bij carla.schrooyen@wlp.nu

Copyright © 2018 Werkend Leren in de Procestechniek, All rights reserved.

U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of afmelden.


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Top