WLP

Opleiding Mechanisch operator A (niveau 2)

Zelfstandige beheersing (deel)productieproces

Na afronding van de mbo-opleiding Mechanisch operator A kent uw medewerker alle ins enouts van de apparaten en installaties. Hij laat het productieproces soepel en efficiënt verlopen.Met minimale stilstand. Hij bouwt o.a. machines om, assembleert mechanische onderdelen en helpt (besturings)componenten aan te sluiten.

Opleiding Mechanisch operator A
Mbo-niveau 2
Leerweg
  • Beroepsbegeleidendeleerweg(BBL)
  • Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Duur opleiding (1) 2 jaar
Studie-investering per week BBL: 8-10 uur
Inhoud opleiding Zie opleidingsschema
Aantal keuzedelen 2 keuzedelen (2 x 6 weken: 480 studie-uren)
Toelatingseisen BBL
  • Arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf in procestechniek
    (minimaal 650 uur per jaar).
  • Toestemming van de werkgever
  • Geschikte vooropleiding
Benodigde leermiddelen Zie leermiddelen
Diploma (2) Erkend mbo-diploma Mechanisch operator A
Mogelijke vervolgopleiding Een Mechanisch operator A kan instromen in het 2e leerjaar van de opleiding Mechanisch operator B.

Ad. 1. Totale onderwijstijd per jaar

De opleiding Mechanisch operator A bestaat uit een praktijk- en theoriedeel. Om de kwaliteit te waarborgen, stelt de overheid een urennorm. De totale onderwijstijd moet minimaal 850 uur beslaan: minimaal 200 uur begeleiding door een ROC-docent en 650 uur praktijkleren (stage of werk) op de werkvloer in een erkend leerbedrijf. Bij opleidingsvormen via de 3e leerweg is de 200 uur onderwijstijd geen voorwaarde.

Ad. 2. Toelichting op examinering

Het eindexamen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) en CriteriumGericht Interview (CGI). Beide vinden plaats bij uw bedrijf in het bijzijn van minimaal één onafhankelijke WLP-gecertificeerde assessor/beoordelaar en een ROC-docent. Algemene vaardigheden, waaronder Nederlands en rekenen, worden landelijk geëxamineerdHet goed begeleide leertraject leidde in 2015 tot een slagingspercentage van maar liefst 90%!

Top