WLP

Opleiding Mechanisch operator B (niveau 3)

Beheerst (deel)proces en begeleidt werkzaamheden

Met het diploma Mechanisch operator B op zak stuurt uw medewerker zelfstandig geautomatiseerde (complexe) productieprocessen aan. Vanaf de werkvloer of vanuit de controlekamer bedient hij productie-installaties, en meet en controleert hij de producten en processen. Hij stelt de machines en installaties af en bouwt deze om. Collega-operatorskunnen op zijn goede aansturing en ondersteuning rekenen.

Opleiding Mechanisch operator B
Mbo-niveau 3
Leerweg
  • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Duur opleiding (1) 2 jaar
Studie-investering per week BBL: 8-10 uur
Inhoud opleiding Plaatje website opleiding Mechanisch Operator B
Aantal keuzedelen 3 keuzedelen (18 weken: 720 studie-uren)
Toelatingseisen BBL
  • Arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf in procestechniek
    (minimaal 650 uur per jaar).
  • Toestemming van de werkgever
  • Geschikte vooropleiding
Benodigde leermiddelen Zie leermiddelen
Diploma (2) Erkend mbo-diploma Mechanisch operator B
Mogelijke vervolgopleiding Operator C

Ad. 1. Totale onderwijstijd per jaar

De opleiding Mechanisch operator B bestaat uit een praktijk- en theoriedeel. Om de kwaliteitte waarborgen, stelt de overheid een urennorm. De totale onderwijstijd moet minimaal 850uur beslaan: minimaal 200 uur begeleiding door een ROC-docent en 650 uur praktijkleren(stage of werk) op de werkvloer in een erkend leerbedrijf. Bij opleidingsvormen via de 3e leerweg is de 200 uur onderwijstijd geen voorwaarde.

Ad. 2. Toelichting op examinering

Het eindexamen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) en CriteriumGericht Interview (CGI). Beide vinden plaats bij uw bedrijf in het bijzijn van minimaal één onafhankelijke WLP-gecertificeerde assessor/beoordelaar en een ROC-docent. Algemene vaardigheden, waaronder Nederlands en rekenen, worden landelijk geëxamineerd. Het goed begeleide leertraject leidde in 2015 tot een slagingspercentage van maar liefst 90%!

Top