WLP

Opleiding Operator C (niveau 4)

Managet en verbetert complexe productieprocessen

Na een opleiding Operator C is uw operator prima in staat medewerkers aan te sturen. Samen met zijn team weet hij complexe productieprocessen efficiënt te managen en verder te ontwikkelen en te verbeteren. Uw operator heeft kennis van chemie en een scherp technisch inzicht opgedaan. Hij spoort en lost problemen snel op en zorgt o.a. voor de productieplanning, de productkwaliteit en het machineonderhoud.

Opleiding Operator C
Mbo-niveau 4
Leerweg
  • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Duur opleiding (1) 4 jaar
Studie-investering per week BBL: 8-10 uur
Inhoud opleiding Zie opleidingsschema
Aantal keuzedelen 4 keuzedelen (24 weken: 960 studie-uren)
Toelatingseisen BBL
  • Arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf in procestechniek
    (minimaal 650 uur per jaar).
  • Toestemming van de werkgever
  • Geschikte vooropleiding
Benodigde leermiddelen Zie leermiddelen
Diploma (2) Erkend mbo-diploma Operator C
Mogelijke vervolgopleiding Hbo-opleiding

Ad. 1. Totale onderwijstijd per jaar

De opleiding Operator C bestaat uit een praktijk- en theoriedeel. Om de kwaliteit te waarborgen, stelt de overheid een urennorm. De totale onderwijstijd moet minimaal 850 uur beslaan: minimaal 200 uur begeleiding door een ROC-docent en 650 uur praktijkleren (stage of werk) op de werkvloer in een erkend leerbedrijf. Bij opleidingsvormen via de 3e leerweg is de 200 uur begeleide onderwijstijd geen voorwaarde.

Ad. 2. Toelichting op examinering

Het eindexamen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) en CriteriumGericht Interview (CGI). Beide vinden plaats bij uw bedrijf in het bijzijn van minimaal één onafhankelijke WLP-gecertificeerde assessor/beoordelaar en een ROC-docent. Algemene vaardigheden, waaronder Nederlands en rekenen, worden landelijk geëxamineerd. Het goed begeleide leertraject leidde in 2015 tot een slagingspercentage van maar liefst 90%!

Top