WLP

Opleiding Procesoperator A (niveau 2)

Zelfstandige beheersing (deel)productieproces

Na afronding van de mbo-opleiding Procesoperator A beheerst uw medewerker zelfstandig (een deel van)het productieproces. Hij bedient en onderhoudt apparatuur en installaties,controleert het procesverloop en de productkwaliteit en stuurt bij waar nodig. Hierbij houdt hij veiligheid, gezondheid en milieugoed in de gaten.

Opleiding Procesoperator A
Mbo-niveau 2
Leerweg
  • Beroepsbegeleidendeleerweg(BBL)
  • Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Duur opleiding (1) 2 jaar
Studie-investering per week BBL: 8-10 uur
Inhoud opleiding Zie opleidingsschema
Aantal keuzedelen 2 keuzedelen (2 x 6 weken: 480 studie-uren)
Toelatingseisen BBL
  • Arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf in procestechniek (minimaal 650 uur per jaar).
  • Toestemming van de werkgever
  • Geschikte vooropleiding
Benodigde leermiddelen Zie leermiddelen
Diploma (2) Erkend mbo-diploma Procesoperator A
Mogelijke vervolgopleiding Een Procesoperator A kan instromen in het 2e leerjaar van de opleiding Procesoperator B.

Ad. 1. Totale onderwijstijd per jaar

De opleiding Procesoperator A bestaat uit een praktijk- en theoriedeel. Om de kwaliteit te waarborgen, stelt de overheid een urennorm. De totale onderwijstijd moet minimaal 850 uurbeslaan: minimaal 200 uur begeleiding door een ROC-docent en 650 uur praktijkleren (stage ofwerk) op de werkvloer in een erkend leerbedrijf. Bij opleidingsvormen via de 3e leerweg is de 200 uur begeleide onderwijstijd geen voorwaarde.

Ad. 2. Toelichting op examinering

Het eindexamen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) en Criterium Gericht Interview(CGI). Beide vinden plaats bij uw bedrijf in het bijzijn van minimaal één onafhankelijke WLP-gecertificeerde assessor/beoordelaar en een ROC-docent. Algemene vaardigheden, waaronder Nederlands en rekenen, worden landelijk geëxamineerd. Het goed begeleide leertraject leidde in 2015 tot een slagingspercentage van maar liefst 90%!

Top