WLP

Opleiding Procesoperator B (niveau 3)

Beheerst (deel)proces en begeleidt werkzaamheden

Met het diploma Procesoperator B op zak beheerst uw medewerker het productieproces tot in de puntjes. Vanaf de werkvloer of vanuit de controlekamer bedient hij de (complexe)productie-installaties en bewaakt en optimaliseert hij het procesverloop. Hij begeleidt collega-operators bij de uitvoering van hun taken en verliest belangrijke zaken, zoals kwaliteit, veiligheid en milieu, geen moment uit het oog.

Opleiding Procesoperator B
Mbo-niveau 3
Leerweg
  • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Duur opleiding (1) 2 jaar
Studie-investering per week BBL: 8-10 uur
Inhoud opleiding Plaatje website opleiding Procesoperator B
Aantal keuzedelen 3 keuzedelen (18 weken: 720 studie-uren)
Toelatingseisen BBL
  • Arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf in procestechniek
    (minimaal 650 uur per jaar).
  • Toestemming van de werkgever
  • Geschikte vooropleiding
Benodigde leermiddelen Zie leermiddelen
Diploma (2) Erkend mbo-diploma Procesoperator B
Mogelijke vervolgopleiding Operator C

Ad. 1. Totale onderwijstijd per jaar

De opleiding Procesoperator B bestaat uit een praktijk- en theoriedeel. Om de kwaliteit te waarborgen, stelt de overheid een urennorm. De totale onderwijstijd moet minimaal 850 uur beslaan: minimaal 200 uur begeleiding door een ROC-docent en 650 uur praktijkleren (stage of werk) op de werkvloer in een erkend leerbedrijf. Bij opleidingsvormen via de 3e leerweg is de 200 uur onderwijstijd geen voorwaarde.

Ad. 2. Toelichting op examinering

Het eindexamen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) en CriteriumGericht Interview (CGI). Beide vinden plaats bij uw bedrijf in het bijzijn van minimaal één onafhankelijke WLP-gecertificeerde assessor/beoordelaar en een ROC-docent. Algemene vaardigheden, waaronder Nederlands en rekenen, worden landelijk geëxamineerdHet goed begeleide leertraject leidde in 2015 tot een slagingspercentage van maar liefst 90%!

Top