WLP

Subsidieregeling Praktijkleren

Tot 50% compensatie van uw opleidingskosten

Kiest u voor een BBL-opleiding bij een CREBO-erkende onderwijsinstelling? Dan kunt u subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Praktijkleren. De 14 deelnemende ROC´s zijn elk CREBO-erkend. Dit houdt in dat onze operatoropleidingen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen, erkend zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en door de onderwijsinspectie getoetst worden.

10 voorwaarden subsidieregeling

Besluit u medewerkers in de eigen beroepspraktijk op te leiden? Dan heeft u mogelijk recht op de subsidie Praktijkleren: een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van uw lerende medewerkers. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2014. U komt voor de regeling in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. Uw medewerker volgt de opleiding via een CREBO-erkende onderwijsinstelling.
2. Het gaat om een operatoropleiding met beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
3. De looptijd van de opleiding is 40 opleidingsweken per jaar (01/08 tot 31/07).
4. De opleiding bestaat uit zeker 200, door ROC begeleide, onderwijsuren per jaar.
5. De beroepspraktijkvorming in uw erkende leerbedrijf omvat 610 uur per jaar.
6. De operatoropleiding leidt tot een wettelijk en landelijk erkend mbo-diploma.
7. Er is een geldige praktijkleerovereenkomst tussen betrokken partijen aanwezig.
8. Uw bedrijf is een door een SBB-kenniscentrum officieel erkend leerbedrijf.
9. Uw bedrijf beschikt over (een) bekwame, gecertificeerde praktijkopleider(s).
10. Uw bedrijf houdt een nauwkeurige opleidingsadministratie per deelnemer bij.

Wanneer dient u de aanvraag in?

De hoogte van de subsidie is maximaal € 2.700,-per deelnemer per jaar (40 opleidingsweken). Ook als uw medewerker stopt, krijgt u een tegemoetkoming naar verhouding. U kunt de aanvraag vanaf 2 juni tot en met 15 september (voor 17.00 uur) digitaal indienen. Binnen 3 maanden ná 15 september hoort u of de subsidie aan u is toegekend. Zo ja, dan ontvangt u het subsidiebedrag voor eind december.

Dien snel uw subsidieaanvraag in

Meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren vindt u op de website www.mijn.rvo.nl/praktijkleren. U kunt hier ook uw subsidieaanvraag indienen.

Top