WLP

Training Assessor

Objectieve, onafhankelijkeeindbeoordeling

Na de training Assessor weeteenassessordeelnemers aan het einde van hun operatoropleiding objectief te observeren en te beoordelen. Dit gebeurt tijdens het examen dat uit eenProeve van Bekwaamheid(PvB)en een CriteriumGericht Interview(CGI)bestaat. Een assessorobserveerthet gedrag van de kandidatenenstelt vragen om te bepalen ofzijaan de eisen in het kwalificatiedossiervoldoen.

Training Assessor
Digitale quickscan/mondelinge intake Om trainingsduuren -inhoud te bepalen
Duur training 2 dagen
Inhoud Zie trainingsmap Assessor
Opbouw ervaring en portfolio 6-12 maanden
Certificeringsgesprek en certificaat 1 dagdeel(in training inbegrepen)
Jaarlijkse intervisieworkshop (1) 1 dagdeel
Toelatingseisen
  • Hbo-denkniveau óf
  • Certificaat Praktijkopleider
  • Werkervaring in de procestechniek
Leermiddelen Zie leermiddelen
Certificaat Certificaat Assessor (5 jaar geldig)
Mogelijke vervolgtraining (1) Intervisieworkshop

Ad. 1. Intervisieworkshop

Deelnemers aan deze intervisieworkshop hebben:

  • de training Assessor gevolgd;
  • het certificaat Assessor in hun bezit;
  • minimaal 3-4 examens uitgevoerd.

De assessoren worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en wisselen ervaringen uit. Ze ontvangen feedback op hun functioneren als assessor en op hun portfolio. Op basis van hun leerbehoeften worden hun beoordelingsvaardigheden verder ontwikkeld.

Top