WLP

Visie op operatoropleidingen

Werkend leren in de procestechniek

“Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.” Deze uitspraak van Confucius raakt de kern van onze opleidingen: werkend leren. Door te doen, ervaren en reflecteren, ontwikkelt een operator zich beter en sneller richting de taakvolwassen, allround operator van de toekomst. De ROC’s bieden twee leerwegen aan. Bij de bbl-opleiding is er sprake van mensen met een arbeidscontract die op de werkvloer het vak leren en (ongeveer) een dag in de week naar school gaan of op locatie van het leerbedrijf les krijgen. De bol-opleiding is een theoretische leerweg, waarbij de student op school het vak leert en zich via stage de routine eigen maakt.

Overzicht mbo-operatoropleidingen

De operatoropleidingen worden verzorgd door elk van de 16 deelnemende ROC´s:

BBL-opleidingen


 

 

BOL-opleidingen


Keuzedelen


Operators herkennen zich in opleiding

Dat wat in uw bedrijfs- en productieprocessen essentieel is, komt in deze opleidingen nadrukkelijk aan bod. Zodat operators zich hierin herkennen en direct de link tussen leerstof en praktijk leggen. Zodat zij in hun dagelijkse werk onmiddellijk van de nieuwe vakkennis en vaardigheden profiteren. Voor de optimale aansluiting tussen opleiding en het echte werk werken wij samen met vele bedrijven in de procesindustrie.

Flexibele en maatwerkopleidingen

Elk bedrijf, elke werkplek, iedere operator is anders. Dus ook uw opleidingsbehoefte. Vraagt de situatie om een hoger kennisniveau, sneller technisch inzicht, proactieve instelling, andere denkwijze, meer communicatie of betere samenwerking? Samen richten we de operatoropleiding naar uw bedrijfswensen in. De opleidingen zijn flexibel vorm te geven: van een eenvoudige aanpassing tot 100% maatwerk. Met een WLP-operatoropleiding (op maat) zijn uw operators straks elke situatie de baas.

Keuzedelen: verbreding of verdieping

Keuzedelen horen sinds 2016 bij mbo-operatoropleidingen en maken uw operators sterker op onderwerpen die vanuit u, henzelf, hun vak of branche gewenst of noodzakelijk zijn. Zoals ‘Duurzaamheid’, ‘Voeding industriële processen’ of ‘Verbreding of verdieping in de procestechniek’. Keuzedelen bieden uw operators de kans om hun kennis te verbreden of verdiepen, of door te stromen naar een vervolgopleiding. Samen met de procesindustrie hebben wij de leermiddelen bij deze keuzedelen ontwikkeld.

Erkend diploma, goede inzetbaarheid

Naast vakkennis en -vaardigheden leren operators algemene vaardigheden: rekenen, Nederlands, een moderne vreemde taal, loopbaan en burgerschap. Is deze brede opleiding succesvol doorlopen? Dan volgt een wettelijk erkend mbo-diploma. Door de vaste waarde van het diploma is de operator binnen het bedrijf breed inzetbaar. Bovendien vinden zij makkelijker (ander) werk: in de procestechniek en aanverwante branches, in binnen- en buitenland.

Top