WLP

WLP Connect

Het nieuwe digitale leerplatform van WLP.

WLP werkt hard aan een belangrijke innovatie; de realisatie van een eigen digitaal leerplatform!

WLP Connect biedt de leden van WLP twee belangrijke functionaliteiten:
• Een digitale bibliotheek voor het vinden, gebruiken, delen en verbeteren van leermaterialen. Denk hierbij aan praktijkopdrachten, projecten, theoriebronnen, toetsvragen, praktijkchecks,
vaardigheden, video, animatie, enz.
• Een leermanagementsysteem (LMS) voor een volledige ondersteuning van het digitaal leren. Docenten kunnen leermaterialen op maat klaar zetten voor studenten, studenten gaan digitaal aan de
slag met opdrachten, kennis, verwerking, reflectie en beoordeling.
N.B: scholen zijn vrij in de keuze om gebruik te maken van dit LMS.

Benieuwd wat digitaal leren voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de heer Cris van der Weele, onderwijskundige van WLP. M: 06-12919387 of mail naar cris.vanderweele@wlp.nu

Top